Přihlášení na kybernetického cvičení se provádí pomocí webového formuláře.

    Možnosti školy na zajištění ubytování jsou omezené, máme k dispozici jen školní turistickou ubytovnu, především pro studenty (dozor zajištěn). Stravování studentů a pedagogů není problém zajistit.

    Nejedná se o soutěž, nejsou žádné zvláštní požadavky na znalosti studentů, vítaný je zájem o problematiku kybernetické bezpečnosti.  Studenti budou při plnění úkolů vzájemně spolupracovat v týmech.

    Na akci Vás srdečně zve
    Mgr. Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana Královéhradecké kraje

    Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel SPŠ a SOŠ Dvůr Králové