Přihlášení na kybernetického cvičení se provádí pomocí webového formuláře. Uzávěrka 23.4. 2023!

  Dne 9.5. v podvečerních hodinách proběhne tradiční neformální posezení s organizátory.

  Možnosti školy na zajištění ubytování jsou omezené, máme k dispozici jen školní turistickou ubytovnu, především pro studenty (dozor zajištěn). Stravování studentů a pedagogů není problém zajistit.

  Nejedná se o soutěž, nejsou žádné zvláštní požadavky na znalosti studentů, vítaný je zájem o problematiku kybernetické bezpečnosti.  Studenti budou při plnění úkolů vzájemně spolupracovat v týmech.

  Na akci Vás srdečně zve
  Mgr. Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana Královéhradecké kraje

  Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel SPŠ a SOŠ Dvůr Králové